Mainland China

Hangzhou Depot Mixed-Use Development

Hangzhou Depot Mixed-Use Development

Hangzhou, China
Yongan Guofu HZ-WJ Corporate Headquarters

Yongan Guofu HZ-WJ Corporate Headquarters

Hangzhou, China
Qianhai MUCFC Headquarters

Qianhai MUCFC Headquarters

Shenzhen, China
Qianhai NCL Headquarters

Qianhai NCL Headquarters

Shenzhen, China
Hangzhou Wangjiang New Town Project

Hangzhou Wangjiang New Town Project

Hangzhou, China
Sichuan Normal University Station TOD Project

Sichuan Normal University Station TOD Project

Chengdu, China